Zangvereniging Caecilia Ottersum

Opgericht in 1941

Over ons

 


 

 

Informatie voor nieuwe leden van Caecilia Ottersum

 

Welkom

Namens de leden en het bestuur heten we je van harte welkom als aspirant lid van ons koor. Met deze informatie willen we je graag op de hoogte brengen van alle zaken die betrekking hebben op het koor. Mocht je na het lezen hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden of koorleden.

 

Aspirant leden kunnen 3 maanden de repetities zonder contributiebetaling volgen. Voor de resterende maanden van het kalenderjaar zal de penningmeester, naar rato de contributie vaststellen. We wensen je een hele leuke, leerzame en gezellige tijd toe bij Caecilia.

 

Zangvereniging Caecilia is opgericht in 1941. Ondanks die hoge leeftijd is het koor echter springlevend en staat het midden in de Ottersumse samenleving. Het koor bestaat uit zestig leden, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen. Om lid te worden van het koor hoef je geen auditie te doen. Toch wordt er wel wat verwacht van de leden. Het koor is immers meer dan een gezelligheidskoor; we willen graag op een redelijk niveau presteren. Daarom is het gewenst dat alle leden wekelijks repeteren en daarnaast regelmatig thuis wat extra oefenen. De leden van het koor komen uit Ottersum en haar wijde omgeving.

 

Dirigent

Het koor staat onder leiding van Peter Broekmans. Onze bevlogen en gedreven dirigent is al meer dan 20 jaar bij ons koor betrokken. Hij is ook de artistiek leider van het koor en daarmee mede verantwoordelijk voor de muziekkeuzes en repertoire. Samen met de muziekcommissie wordt jaarlijks een programma opgesteld. De vaste begeleider op de piano is Alex van de Zand. 


Repertoire

Het repertoire van het koor is zeer divers. We zingen een mix van genres die tijdens de repetities wisselend aan bod komen. Gezongen talen en stijlen kunnen variëren. Voorbeelden zijn : Requiem van Fauré ( klassiek/ religieus ) Bohemian Rapsodie ( modern/ pop ) Pastorale ( Nederlands talig ) 


Concerten 

Het koor treedt jaarlijks enkele malen op. Dit kan zijn in Ottersum, maar ook daarbuiten. Soms organiseren we zelf een concert; andermaal zijn we te gast bij een bevriend koor. 


Commissies

De muziekcommissie zorgt samen met de dirigent voor het repertoire van het koor. Naast het kiezen van de muziekstukken zijn ze verantwoordelijk voor de kledingkeuze bij concerten en het zoeken naar begeleiding van de nummers.

De beheercommissie zorgt voor het beheer van alle muziekstukken. Ieder lid heeft een eigen map met een eigen nummer. De inhoud van de map wisselt afhankelijk van geplande optredens. Naast de ingestelde commissies wordt er regelmatig voor kleine of grote klussen een beroep gedaan op de leden.

 

Contributie

De contributie is op de jaarvergadering van 2023 vastgesteld op €110. Na elke 3 jaar zal de hoogte van het contributiebedrag herijkt worden. Van de contributie wordt onder andere de dirigent en pianist betaald en worden de muziekstukken aangeschaft. Via de penningmeester ontvang je een mailtje over de betaling van de contributie.

 

Mentor

Nieuwe leden krijgen voor de eerste periode een mentor aangewezen. Dit is vaak een zanger of zangeres van je eigen partij. Bij je mentor kun je terecht met hele praktische vragen over het koor, de muziekstukken en de gemaakte afspraken.

 

Stemtest

Na een proefperiode van enkele weken zal de dirigent je vragen om een stemtest te doen. Dit kan gewoon direct na de repetitie of in de pauze. Ook bij zittende leden worden er zo nu en dan stemtesten gedaan. Zo krijgt de dirigent een goed beeld van het koor en weet hij of leden nog bij de juiste “partij” zijn ingedeeld. De dirigent bepaalt tevens je plaats in het koor.

 

Houding

Naast het zingen is er natuurlijk ook aandacht voor een aantal andere aspecten: houding, ademhaling en stemgebruik. Regelmatig is er tijdens repetities aandacht voor deze aspecten. Tevens is er jaarlijks een workshop waarbij bovenstaande centraal staat.

 

Caecilia at home

Naast het grote koor zijn een aantal leden actief binnen Caecilia at home. Deze groep is te boeken om aan een verjaardag, feest of evenement een muzikaal tintje te geven. Zij oefenen in overleg op toerbeurt bij een van de leden thuis. De opbrengsten van Caecilia at home vormen een mooie bron van inkomsten voor de vereniging. Boeken kan via zangverenigingcaecilia@hotmail.com. 

Of bel even met Ger Beumeler en bespreek meteen de mogelijkheden: 0629315946

 

Repetities

De repetitie is iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in zaal ’t Swaantje in Ottersum. Rond 21.00 is er een kleine pauze. De consumpties zijn voor eigen rekening. Er is een goede opkomst bij de repetities. Bij verhindering afmelden bij de secretaris via zangverenigingcaecilia@hotmail.com of bij Marie-louise Jacobs via tel nr: 0485- 517734